สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
15 กุมภาพันธ์ 2567 ย้อนกลับ

Thailand Energy Executive Forum 2024

       สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาการพลังงาน (สวพน.) จัดสัมมนาด้านพลังงานระดับประเทศ หรือ “THAILAND ENERGY EXECUTIVE FORUM” ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถากิตติมศักดิ์ในหัวข้อ “จุดเปลี่ยนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน”

 

และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาหัวข้อ “ทิศทางพลังงานไทยปี 2567” ณ ห้อง Infinity Ballroom โรงแรม พูลแมน คิง พาวเวอร์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

 

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่

Click เอกสารการเสวนา

ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : สวพน.

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ