สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
9 มิถุนายน 2565 ย้อนกลับ

TEA Forum 2022 “Mission Possible : Energy Transition to the Next 2050”


    กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) จัดเสวนา TEA Forum 2022 “Mission Possible : Energy Transition to the Next 2050” ภารกิจพลังงาน  เปลี่ยนอนาคต
โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางของประเทศไทยสู่ Green Energy & Economy”
พร้อมด้วย H.E. Dr. Mohammed bin Hamad Al Rumhy , Minister of Energy and Minerals, Sultanate of Oman ให้สัมภาษณ์พิเศษในเรื่อง Key Roles of Global Oil Exporting
Country Regarding Low Carbon Society and Net Zero Emission
รวมทั้ง คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน บรรยายพิเศษหัวข้อ
 “แผนพลังงานชาติ สู่เป้าหมายการลด
Green House Gas”

     โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
และ ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโส ด้านนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ให้เกียรติร่วมเสวนาพิเศษอีกด้วย
ณ ห้อง Synergy Hall
ชั้น 6 อาคาร ENCO และช่องทาง Online เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ Click รับชมการเสวนาย้อนหลัง

     ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่ Click เอกสารการเสวนาป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ