สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
27 เมษายน 2564 ย้อนกลับ

ประกาศ งดกิจกรรมการศึกษาหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.)รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่มีการกลับมาระบาดอีกครั้ง พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทวีคูณกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด รัฐบาลจึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดวงกว้าง ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม การงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล และการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดการแพร่เชื้อในวงกว้างให้มากที่สุด

ทางสถาบันวิทยาการพลังงาน (สถาบันฯ) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และเพื่อให้การจัดอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม พร้อมสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้น ทางสถาบันฯ จึงของดกิจกรรมการศึกษาหลักสูตร วพศ. 5 ซึ่งเดิมจะจัดในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 11 มิถุนายน 2564 ออกไปเป็นช่วงปิดเทอมปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ สถาบันฯ จะเปิดให้นักศึกษาทุกท่านดำเนินการลงทะเบียนและสมัครเข้ามาใหม่ทั้งหมด โดยสถาบันฯ จะพิจารณาให้สิทธิสำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อเดิมเป็นอันดับแรก และจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่วงเวลาการเปิดรับสมัครใหม่ผ่านช่องทาง E-mail ของผู้ที่สมัครไว้เดิมทุกท่าน หรือ สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ที่  www.thailand-energy-academy.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพศ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ