สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
1 กุมภาพันธ์ 2564 ย้อนกลับ

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษา (วพศ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษา (วพศ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม

เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร วพศ. รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา


กำหนดการอบรม

กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 64

กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ 6 ถึง 11 มิถุนายน 64


เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2564 

Link: เข้าหน้าลงทะเบียน


ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพศ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ