สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
8 มกราคม 2564 ย้อนกลับ

ประกาศเลื่อนการจัดอบรม วพน.16

ประกาศเลื่อนการจัดอบรม วพน.16 


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสCOVID-19ในประเทศไทยที่มีการกลับมาระบาดใหม่และภาครัฐบาลมีมาตรการขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการลดการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยการงดจัดกิจกรรมทุกอย่างที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ให้มากที่สุด

 

สถาบันวิทยาการพลังงานมีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าอบรมเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว จึงพิจารณาเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตร วพน.16ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง จะแจ้งวันเปิดอบรมหลักสูตร วพน. 16 ให้ทราบต่อไป

        

                                         
ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ