สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูปฏิทินกิจกรรม
18 กุมภาพันธ์ 2562 ย้อนกลับ

เชิญเข้าร่วมงานเสวนา “เจาะลึก PDP2018” by ชวพม.

 

 

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 12.30 น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย ชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ (ชวพม.)

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดงานเสวนา 
                            โดย คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ  ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
09.30 – 10.15 น.  ปาฐกถาพิเศษ 
                            โดย คุณสมโภชน์ อาหุนัย 
                            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
10.15 – 12.00 น.  เสวนาหัวข้อ “เจาะลึก PDP2018” by ชวพม.
                            ผู้ดำเนินรายการ
                            คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ วพม.5
                            คุณวิภาภรณ์ ชัชวาลานนท์ วพม.3
                            ผู้ร่วมเสวนา
                                1. คุณเพทาย หมุดธรรม วพม.1
                                2. คุณสุชีลา สุวรรณ วพม.2
                                3. คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ วพม.4
                                4. คุณพีรธรัชต์ อิฐรัตนโชค วพม.4
12.00 – 12.30 น.  สรุปการเสวนาและมอบของที่ระลึก 
                             โดย คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธาน ชวพม. 

ทั้งนี้ท่านสามารถจองสิทธ์เข้าร่วมเสวนาได้ที่ 

 link: https://goo.gl/forms/VTL2lSd3jamZRp8P2 หรือ

 

ป้ายกำกับ :
หมวดหมู่ : วพม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ