สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

สำหรับสมาชิก
สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

เรียนรู้เรื่องพลังงาน

สื่อสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องธุรกิจพลังงาน

เลื่อนลง
arrow
TEA Mobile App

เกี่ยวกับเรา

ENERGY LITERACY FOR THE WORLD

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) (Thailand Energy Academy – TEA)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำทางความคิดจากองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน

ข่าวสาร
และกิจกรรม

แหล่งประชาสัมพันธ์
ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสาร ปฏิทินทั้งหมด
ชวพน & ชวพม
7 สิงหาคม 2561
โฉมหน้าพลังงานไทย: ยุค Disruptive Technology
 ชมรมวิทยาการพลังงาน (ชวพน.) และชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ (ชวพม.) ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิก...
Read more
วพม
28 มีนาคม 2561
ชวพม. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ (ชวพม.)ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้า...
Read more
วพศ
24 เมษายน 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรด้านวิทยาการสำหรับนักศึกษา รุ่น 2
สามารถดาวน์โหลดเอกสารโบรชัวร์หลักสูตรได้ ที่นี่ 
Read more
วพน
29 กันยายน 2559
สถาบันวิทยาการพลังงานได้จัดให้มีพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ร่วมสัมมนา วพน. รุ่น 8
วันที่ 29 กันยายน 2559 สถาบันวิทยาการพลังงานได้จัดให้มีพิธีปิดการอบรมและมอบประกา...
Read more
วพน
22 กันยายน 2559
ผู้เข้าร่วมสัมมนา วพน.รุ่น 8 ได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนกำเนิดวิทย์
วันที่ 22 กันยายน 2559 ผู้เข้าร่วมสัมมนา วพน.รุ่น 8 ได้เข้าเยี่ยมชม โร...
Read more
hand

พลังงานน่ารู้

เรื่อง สารานุกรม เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

เรื่อง ความจริงวันนี้ของ-LPG

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

เรื่อง ทำไมต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

เรื่อง พลังน้ำมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

หลอกหลอน 10 ความเชื่ออมตะ เรื่องพลังงานไทย

"หลอกหลอน 10 ความเชื่ออมตะ เรื่องพลังงานไทย" จัดทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมความเชื่อที่มักถูก...
ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด
back next

ติดต่อเรา

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคาร 1 ชั้น 15 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-3100 โทรสาร : +66 (0) 2537-3200
อีเมล : info@thailand-energy-academy.org