สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

เรียนรู้เรื่องพลังงาน

สื่อสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องธุรกิจพลังงาน

เลื่อนลง
arrow
TEA Mobile App

เกี่ยวกับเรา

ENERGY LITERACY FOR THE WORLD

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) (Thailand Energy Academy – TEA)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำทางความคิดจากองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน

ข่าวสาร
และกิจกรรม

แหล่งประชาสัมพันธ์
ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสาร ปฏิทินทั้งหมด
วพน
21 มิถุนายน 2564
ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16
ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุ...
Read more
วพศ
27 เมษายน 2564
ประกาศ งดกิจกรรมการศึกษาหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.)รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปร...
Read more
วพน
19 เมษายน 2564
ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16
ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ...
Read more
วพน
15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเปิดการจัดอบรม วพน.16
ประกาศเปิดการจัดอบรม วพน.16 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (C...
Read more
วพศ
1 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษา (วพศ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม
หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษา (วพศ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการอบรมหล...
Read more
วพน
8 มกราคม 2564
ประกาศเลื่อนการจัดอบรม วพน.16
ประกาศเลื่อนการจัดอบรม วพน.16 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสCOVID-19ใ...
Read more
วพน
29 เมษายน 2563
ประกาศ ฉบับที่ 2/2563
ประกาศฉบับที่ 2/2563เรื่องแจ้งงดกิจกรรมการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพ...
Read more
ชวพม.
24 เมษายน 2563
ชวพม. ชวนช่วยหมอ
ชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ จัดกิจกรรม ชวพม. ชวนช่วยหมอ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อ...
Read more
ชวพน.
23 เมษายน 2563
ชมรมวิทยาการพลังงาน "รวมพลังครั้งใหญ่"
 คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานชมรมวิทยาการพลังงาน (ชวพน.) และ วพน.รุ่นต่างๆ บริจาคเงินรวม 3 ล้...
Read more
hand

พลังงานน่ารู้

เรื่อง สารานุกรม เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

เรื่อง ความจริงวันนี้ของ-LPG

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

เรื่อง ทำไมต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

เรื่อง พลังน้ำมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

หลอกหลอน 10 ความเชื่ออมตะ เรื่องพลังงานไทย

"หลอกหลอน 10 ความเชื่ออมตะ เรื่องพลังงานไทย" จัดทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมความเชื่อที่มักถูก...
ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด
back next

ติดต่อเรา

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคาร 1 ชั้น 15 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-3100
อีเมล : info@thailand-energy-academy.org