สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

เรียนรู้เรื่องพลังงาน

สื่อสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องธุรกิจพลังงาน

เลื่อนลง
arrow
TEA Mobile App

เกี่ยวกับเรา

ENERGY LITERACY FOR THE WORLD

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) (Thailand Energy Academy – TEA)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำทางความคิดจากองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน

ข่าวสาร
และกิจกรรม

แหล่งประชาสัมพันธ์
ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสาร ปฏิทินทั้งหมด
วพม
3 พฤษภาคม 2565
แจ้งเปิดการอบรม วพม. 8
 ประกาศแจ้งเปิดการอบรม วพม. 8       จากการประเมินสถานการณ์ของภาครัฐฯ การแพร...
Read more
วพน
20 เมษายน 2565
แจ้งเปิดการอบรม วพน.16
 ประกาศแจ้งเปิดการอบรม วพน.16       จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ...
Read more
วพน
31 ธันวาคม 2564
ประกาศเลื่อนเปิดอบรมและการบรรยาย วพน.16
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมาก...
Read more
วพน. และ วพม.
10 สิงหาคม 2564
การเลื่อนเปิดอบรม
ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สถาบัน...
Read more
วพน
21 มิถุนายน 2564
ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16
ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุ...
Read more
วพศ
27 เมษายน 2564
ประกาศ งดกิจกรรมการศึกษาหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.)รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปร...
Read more
วพน
19 เมษายน 2564
ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16
ประกาศ การเลื่อนเปิดอบรมหลักสูตร วพน. รุ่นที่ 16  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ...
Read more
วพน
15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเปิดการจัดอบรม วพน.16
ประกาศเปิดการจัดอบรม วพน.16 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (C...
Read more
วพศ
1 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษา (วพศ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม
หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษา (วพศ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการอบรมหล...
Read more
hand

พลังงานน่ารู้

เรื่อง สารานุกรม เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน


ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

เรื่อง ความจริงวันนี้ของ-LPG

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

เรื่อง ทำไมต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

เรื่อง พลังน้ำมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

หลอกหลอน 10 ความเชื่ออมตะ เรื่องพลังงานไทย

"หลอกหลอน 10 ความเชื่ออมตะ เรื่องพลังงานไทย" จัดทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมความเชื่อที่มักถูก...
ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด
back next

ติดต่อเรา

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคาร 1 ชั้น 15 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-3100
อีเมล : info@thailand-energy-academy.org