สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

เรียนรู้เรื่องพลังงาน

สื่อสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องธุรกิจพลังงาน

เลื่อนลง
arrow
TEA Mobile App

เกี่ยวกับเรา

ENERGY LITERACY FOR THE WORLD

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) (Thailand Energy Academy – TEA)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำทางความคิดจากองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน

ข่าวสาร
และกิจกรรม

แหล่งประชาสัมพันธ์
ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสาร ปฏิทินทั้งหมด
สวพน.
15 กุมภาพันธ์ 2567
Thailand Energy Executive Forum 2024
       สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาการพลังงาน (สวพน.) จัดสัม...
Read more
ข่าวทั่วไป
hand

พลังงานน่ารู้

Thailand Energy Executive Forum 2024_เสวนา | “ทิศทางพลังงานไทยปี 2567”

ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf

ที่มา : ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ, คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล และคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

ช่วยชาติลดใช้ไฟได้เงินคืนประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Lucy Hiiker, Oct 7 2022, bbc.com
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

เวลส์ขยายท่าเรือ LNG รองรับอุปสงค์พุ่งประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Tom Sinclair, Nov 16, 2022, pembrokeshire-herald.com
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

แยกไฮโดรเจนด้วยแสงประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Princeton University, Nov 24, 2022, techxplore.com
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

Eco Wave Power ลงนามสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นใหญ่ที่สุดในโลกประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : waterpowermagazine.com, Dec 8, 2022
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

เปิดใช้งาน Windfarm นอกชายฝั่งแห่งแรกของฝรั่งเศสประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Nia Williams, Nov 24, 2022, reuters.com
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

วิกฤติพลังงานกับการกลับมาของถ่านหินประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Dado Ruvic, Oct 20, 2022, reuters.com
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

สมาร์ทคอนเทนเนอร์ แนวคิดใหม่ในการขนส่งสินค้าประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Ben Coxworth, Oct 21, 2022, newatlas.com
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

จีนเชื่อมสถานีกักเก็บพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกกับระบบกริดประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Nick Lavars, Oct 2, 2022, newatlas.com
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด

พลังงานน่ารู้

ES-30 เครื่องบินโดยสารปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Euronews, Sep 20, 2022, euronews.com
ดูรายละเอียด พลังงานน่ารู้ทั้งหมด
back next

ติดต่อเรา

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคาร 1 ชั้น 15 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-3100
อีเมล : info@thailand-energy-academy.org