สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

พลังงานน่ารู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Eco Wave Power ลงนามสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นใหญ่ที่สุดในโลกประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : waterpowermagazine.com, Dec 8, 2022
หมวดหมู่ :
TEA NEWS

พลังงานน่ารู้อื่นๆ

TEA NEWS
วิกฤติพลังงานกับการกลับมาของถ่านหิน
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Dado Ruvic, Oct 20, 2022, reuters.com
TEA NEWS
สนามแม่เหล็กจะช่วยให้ EV ก้าวผ่านอุปสรรคสำคัญ
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : University of Texas at Austin, Sep 26, 2022, techxplore.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง