สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

พลังงานน่ารู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Eco Wave Power ลงนามสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นใหญ่ที่สุดในโลกประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : waterpowermagazine.com, Dec 8, 2022
หมวดหมู่ :
TEA NEWS

พลังงานน่ารู้อื่นๆ

TEA NEWS
ES-30 เครื่องบินโดยสารปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Euronews, Sep 20, 2022, euronews.com
TEA NEWS
เวลส์ขยายท่าเรือ LNG รองรับอุปสงค์พุ่ง
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Tom Sinclair, Nov 16, 2022, pembrokeshire-herald.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง