สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

พลังงานน่ารู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เวลส์ขยายท่าเรือ LNG รองรับอุปสงค์พุ่งประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Tom Sinclair, Nov 16, 2022, pembrokeshire-herald.com
หมวดหมู่ :
TEA NEWS

พลังงานน่ารู้อื่นๆ

TEA NEWS
ES-30 เครื่องบินโดยสารปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Euronews, Sep 20, 2022, euronews.com
TEA NEWS
เปิดตัวกังหันลมใหม่จากจีนใหญี่ที่สุดในโลก
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Adrijana Buljan, Oct 18, 2022, offshorewind.biz
TEA NEWS
สนามแม่เหล็กจะช่วยให้ EV ก้าวผ่านอุปสรรคสำคัญ
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : University of Texas at Austin, Sep 26, 2022, techxplore.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง