สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

พลังงานน่ารู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้งาน Windfarm นอกชายฝั่งแห่งแรกของฝรั่งเศสประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Nia Williams, Nov 24, 2022, reuters.com
หมวดหมู่ :
TEA NEWS

พลังงานน่ารู้อื่นๆ

TEA NEWS
สมาร์ทคอนเทนเนอร์ แนวคิดใหม่ในการขนส่งสินค้า
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Ben Coxworth, Oct 21, 2022, newatlas.com
TEA NEWS
เวลส์ขยายท่าเรือ LNG รองรับอุปสงค์พุ่ง
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Tom Sinclair, Nov 16, 2022, pembrokeshire-herald.com
TEA NEWS
เปิดตัวกังหันลมใหม่จากจีนใหญี่ที่สุดในโลก
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Adrijana Buljan, Oct 18, 2022, offshorewind.biz

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง