สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

พลังงานน่ารู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาร์ทคอนเทนเนอร์ แนวคิดใหม่ในการขนส่งสินค้าประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Ben Coxworth, Oct 21, 2022, newatlas.com
หมวดหมู่ :
TEA NEWS

พลังงานน่ารู้อื่นๆ

TEA NEWS
สนามแม่เหล็กจะช่วยให้ EV ก้าวผ่านอุปสรรคสำคัญ
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : University of Texas at Austin, Sep 26, 2022, techxplore.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง