สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

พลังงานน่ารู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ES-30 เครื่องบินโดยสารปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Euronews, Sep 20, 2022, euronews.com
หมวดหมู่ :
TEA NEWS

พลังงานน่ารู้อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง