สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

พลังงานน่ารู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ES-30 เครื่องบินโดยสารปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Euronews, Sep 20, 2022, euronews.com
หมวดหมู่ :
TEA NEWS

พลังงานน่ารู้อื่นๆ

Thailand Energy Executive Forum
Thailand Energy Executive Forum 2024_เสวนา | “ทิศทางพลังงานไทยปี 2567”
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ ห้อง Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 
ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา : ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ, คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล และคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
TEA NEWS
สมาร์ทคอนเทนเนอร์ แนวคิดใหม่ในการขนส่งสินค้า
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Ben Coxworth, Oct 21, 2022, newatlas.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง