สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

พลังงานน่ารู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จีนเชื่อมสถานีกักเก็บพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกกับระบบกริดประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Nick Lavars, Oct 2, 2022, newatlas.com
หมวดหมู่ :
TEA NEWS

พลังงานน่ารู้อื่นๆ

TEA NEWS
เปิดใช้งาน Windfarm นอกชายฝั่งแห่งแรกของฝรั่งเศส
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Nia Williams, Nov 24, 2022, reuters.com
TEA NEWS
ES-30 เครื่องบินโดยสารปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Euronews, Sep 20, 2022, euronews.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง