สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

พลังงานน่ารู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วยชาติลดใช้ไฟได้เงินคืนประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Lucy Hiiker, Oct 7 2022, bbc.com
หมวดหมู่ :
TEA NEWS

พลังงานน่ารู้อื่นๆ

TEA NEWS
สมาร์ทคอนเทนเนอร์ แนวคิดใหม่ในการขนส่งสินค้า
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Ben Coxworth, Oct 21, 2022, newatlas.com
TEA NEWS
Pertamina วางแผนทดสอบการจัดเก็บคาร์บอนภายในสิ้นปีนี้
ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : reuters.com, Sep 22, 2022

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง