สถาบันวิทยาการพลังงาน Thailand Energy Academy

พลังงานน่ารู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วยชาติลดใช้ไฟได้เงินคืน



ประเภทเอกสาร : ลิงค์
ที่มา : Lucy Hiiker, Oct 7 2022, bbc.com
หมวดหมู่ :
TEA NEWS

พลังงานน่ารู้อื่นๆ

ความรู้ทั่วไป
หลอกหลอน 10 ความเชื่ออมตะ เรื่องพลังงานไทย
"หลอกหลอน 10 ความเชื่ออมตะ เรื่องพลังงานไทย" จัดทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมความเชื่อที่มักถูกหยิบยกมา พูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับพลังงานไทย นำมาเปรียบเทียบกับความเชื่อต่างๆ ในสังคมไทยที่...
ประเภทเอกสาร : ไฟล์ pdf
ที่มา :

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง